Salaris- en Personeelsadministratie

Zodra u personeel in dienst neemt komen tal van zaken aan de orde welke zeker geen bijzaken zijn. Het werkgeverschap vraagt veel tijd en energie en kan aanvoelen als een last. Ook voor de taken van het werkgever-zijn wilt u "de puntjes op de i" zetten, deze taken kunt u met een gerust hart bij E & R neerleggen.

Arbeidsvoorwaarden
Met het maken van heldere afspraken, zowel collectief als individueel, voorkomt u conflicten. Hier vooraf over nadenken, het toepassen van de bij u branche behorende CAO en zorgen dat alle interne regels bij uw personeel bekend zijn zal ertoe bijdragen dat geschillen uitblijven.

Arbeid- en ontslagrecht
De arbeidsovereenkomst, het contract voor bepaalde- of onbepaalde tijd, de beloning, het verlof, concurrentiebeding; een kleine opsomming van de vele aspecten van het arbeidsrecht.
Het ontbinden van een contract van rechtswege of met wederzijds goedvinden, ontslag door opzegging of door uitspraak van de Kantonrechter, opzegtermijn, zaken waarmee u te maken krijgt als werkgever.

Sociale Verzekeringen
U bent als werkgever verplicht alle werknemers- en werkgeversverzekeringen op een correcte manier in te houden en af te dragen. Deze afdracht vindt plaats via de loonaangifte. E & R verzorgt deze op een correcte wijze voor u.

Ziekteverzuim
Bij een goed verzuimbeleid maar nog belangrijker, een doordacht preventiebeleid is iedereen in uw bedrijf gebaat. Niemand kiest ervoor ziek te worden maar in geval dát is het belangrijk dat de werknemer weer zo snel mogelijk terugkeert op de werkvloer. Zowel u, als werkgever én de zieke werknemer zijn verplicht hieraan mee te werken.

Subsidies
De loonkosten in uw bedrijf nemen een groot deel van uw budget in beslag. Deze kosten zijn te verlagen door subsidies en belastingvoordelen. E & R kan voor u loonkostensubsidies en premiekortingen aanvragen en adviseren in proefplaatsingen en aanpassingen van de werkplek.

Voor de salarisadministratie geldt boven alles dat ze foutloos dient te zijn. Dat gaat niet alleen om de getallen, het opstellen van de administratie dient exact volgens de meest recente regelgevingen te gebeuren. E & R is bekend met die regelgeving; dat bespaart u onnodige werktijd en levert meer kennis op dan u op eigen initiatief kunt vinden. Minder zorgen en meer profijt dus.

E & R weet de weg in het labyrint van rechten en plichten voor werkgever en werknemer

Klik hier om te kijken wat E & R voor u kan doen.