Franchisegever

In elke branche zijn de marktontwikkelingen razendsnel. U heeft als franchisegever weinig tijd om te reageren op de meest recente ontwikkelingen. Dus heeft u er behoefte aan om op meerdere momenten in het jaar inzicht te krijgen in de prestaties van individuele franchisenemers en de keten als geheel. Niet in starre statistieken maar een dynamische applicatie waarmee u als supervisor uw situatie in volledig perspectief bewaakt.

Als franchisegever heeft u een dubbele agenda: de franchisenemer wil zijn positie in de keten weten, de franchisenemer én u als franchisegever willen zicht hebben op ontwikkelingen in de keten. U wilt verbanden kunnen leggen, scenario’s laten plotten, u wilt weten wat de gevolgen zijn van uw huidige beleid, zodat u op tijd kunt bijsturen.

E & R heeft analytische monitoringsinstrumenten ontwikkelt die het mogelijk maken tussentijdse resultaten snel en in 360 graden perspectief te analyseren. U ziet hoe franchisenemers presteren ten opzicht van de benchmark, u heeft heldere, betrouwbare gegevens waarmee u snel en accuraat reageert op de markt.