Rapportages

Jaarstukken
Jaarstukken zijn alles behalve statische documenten die alleen maar vastleggen wat er is gebeurd. U heeft de stukken vanzelfsprekend nodig voor verantwoording, maar wat belangrijker is; u heeft de mogelijkheid uw beleid tijdig te toetsen, te zien wat er gebeurt als u blijft exploiteren zoals u nu doet. De jaarstukken zijn zo de basis voor korte en lange termijn prognoses en ondersteunen of inspireren uw beleidsbeslissingen.

Begrotingen
Met onze jaarlijkse- of periodieke begroting stellen wij u in staat de financiële effecten van uw onderneming in de toekomst weer te geven. Met een begroting proberen wij kortweg naar de toekomst te kijken en hieruit te signaleren of er maatregelen op bepaalde vlakken moeten worden genomen.

Periodieke financiële rapportage
Eigenlijk zijn het mini-jaarstukken waarmee onze klanten op diverse momenten in het jaar overzicht krijgen in de financiële gang van zaken van de organisatie. Met deze tussentijdse rapportages hebben onze klanten veel sneller terugkoppeling van de wijze waarop ze exploiteren. Ze kunnen beter bijsturen en sneller reageren op ontwikkelingen in de markt.

De tussentijdse rapportages leveren we op in hardcopy of digitaal. Een grafische weergave in grafieken en meters maken de rapportage begrijpelijk en overzichtelijk, precies die gegevens die de klant nodig heeft om succesvol door te ondernemen.

Benchmarking
Met benchmarking vergelijkt u uw cijfers met die van soortgelijke bedrijven. U krijgt hierdoor snel en gemakkelijk inzicht in uw prestaties ten opzichte van de branche. U kunt bijvoorbeeld de navolgende variabelen vergelijken: omzet, bruto winst, personeelskosten enz.

E & R zorgt dat u uit financieel ‘verplichte nummers’ meer haalt. Dat u middelen in handen heeft om uw organisatie en de manier waarop u groeit nóg beter vorm te geven.

Wilt u meer weten? Neem dan nu contact met ons op.