Fiscaal

Inkomstenbelasting
Niemand vindt het leuk om veel belasting te moeten afdragen. Dus doet men moeite om de afdracht zo laag mogelijk te houden. Aan de andere kant, u wilt ook niet buiten de alsmaar veranderende wetgeving handelen.
Als particulier is het steeds moeilijker om alle onderdelen van de inkomstenbelasting te kennen, laat staan op de hoogte te zijn van de laatste regelgeving en mogelijkheden. Hierdoor bestaat de kans dat u teveel betaalt of dat u, zonder dat u het in de gaten heeft, buiten de wet handelt.
E & R is een integere organisatie die zorgt voor een minimale afdracht binnen de bestaande regels en mogelijkheden. U weet dus dat u netjes aan uw verplichtingen voldoet én dat u geen cent teveel betaalt.

Omzetbelasting
Elke ondernemer, elke organisatie moet elk kwartaal, maand of jaar haar omzetbelasting betalen. U kunt dat uitbesteden bij E & R. Dat is plezierig én nuttig. We zijn op de hoogte van de geldende wetsvoorschriften en actuele aanpassingen en wetswijzigingen. U weet dat u een optimale aangifte doet die u geen verassingen achteraf oplevert. De E & R aangifte klopt namelijk gewoon.

Vennootschapsbelasting
De rechtsvorm van uw organisatie heeft juridische, fiscale en organisatorische gevolgen. U dient bij het maken van de keuze van de rechtsvorm het hele pakket aan gevolgen te overzien: niet alleen de fiscale voor- of nadelen, maar ook aansprakelijkheid (privé vermogen), organisatiestructuur en overdracht.
Zodra u voor een besloten vennootschap kiest, krijgt u naast inkomstenbelasting ook te maken met vennootschapsbelasting. De aangifte van de vennootschapsbelasting is aan veel regels gebonden. Regels die nauw moeten worden nageleefd.
U wilt dat de opgaaf van uw vennootschapsbelasting scherp is en dat er geen mogelijkheid onbenut is gebleven om de afdracht te minimaliseren. U wilt ook zeker weten dat uw opgaaf keurig is verzorgd: met slim gebruik van de laatste regelgeving en helemaal in de pas met de wettelijke voorschriften.

Loonaangifte
U hebt personeel in dienst of bent bij uw B.V. in loondienst? Dan dient maandelijks of vierwekelijks de loonaangifte gedaan te worden. In deze aangifte gaan veel gegevens naar de Belastingdienst waaruit bijvoorbeeld het Pensioenfonds of UWV hun informatie putten. U begrijpt de noodzaak van een precieze aangifte. E & R heeft jarenlange ervaring en deskundigheid om ervoor te zorgen dat de exacte aangifte wordt ingediend.

Wilt u meer weten? Neem dan nu contact met ons op.