Per 1 januari aanzegtermijn bij tijdelijk contract

Wat verandert er per 1 januari 2015? (niet per 1/7/2014 zoals abusievelijk in de nieuwsbrief staat vermeld).

De Tweede Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Een deel van deze wijzigingen treedt al in werking per 1 januari 2015. Bereid u dus op tijd voor!

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid gaat het ontslagrecht op de schop en gelden er straks strengere voorwaarden voor het werken met flexwerkers. De belangrijkste wijzigingen uit deze wet - zoals de hervorming van het ontslagrecht en de verkorting van de ketenbepaling – treden pas in werking per 1 juli 2015.

De onderstaande maatregelen gaan echter al per 1 januari 2015 in:

  • Er komt een wettelijke aanzegtermijn voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Let op, hoewel de officiële datum van inwerkingtreding van dit voorstel 1 januari 2015 is, geldt er voor bestaande tijdelijke contracten een overgangsregeling.  
  • U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
  • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. U moet dit belang onderbouwen in het beding. Let hier overigens ook op bij contracten die u per 1 januari 2015 verlengt!

Denk ook alvast na over de einddatum van tijdelijke contracten.

De verkorting van de ketenbepaling gaat pas in per 1 juli 2015. Toch is het belangrijk om ook hier op tijd over na te denken. Inventariseer welke werknemers in uw organisatie een tijdelijk contract hebben en wat de einddatum hiervan is. De nieuwe ketenbepaling geldt alleen voor contracten die u per 1 juli 2015 sluit. Voor contracten die tijdens de looptijd deze datum overschrijden, gelden de oude regels en mag u dus nog de maximale termijn van drie jaar aanhouden.
Sluit u bijvoorbeeld per 1 juli 2014 een tweede jaarcontract met een werknemer (waarvan de einddatum 30 juni 2015 is), dan kunt u per 1 juli 2015 niet een nieuw jaarcontract met hem aangaan. Wilt u de werknemer in dienst houden, dan zult u hem in dat geval een vast dienstverband moeten geven. Een mogelijke manier om hiermee om te gaan, is om de einddatum van het contract op 29 juni 2015 te zetten, zodat u op 30 juni 2015 nog een nieuw contract kunt sluiten.

Naar het overzicht