Kilometerregistratie en fiscale bijtelling

Kilometerregistratie en fiscale bijtelling

Heeft u als ondernemer een auto van de zaak en wilt u de bijtelling vermijden, dan moet u kunnen aantonen dat uw zakelijke auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden wordt gebruikt. Dit bewijs kunt u leveren door een correcte kilometerregistratie.

Wettelijke eisen aan kilometerregistratie:

  • de periode waarin het voertuig wordt gebruikt
  • merk, type en kenteken van de auto
  • ritgegevens met per afzonderlijke rit
  • datum
  • de begin- en eindstand van de kilometerteller
  • begin- en eindadres
  • de gereden route als die afwijkt van de gangbare route
  • omrijkilometers (privé kilometers tijdens de zakelijke rit)
  • het karakter van de rit

.

Naar het overzicht