Aanvragen subsidie praktijkleren vóór 15 september

De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft. Hiervoor in de plaats is de Subsidieregeling praktijkleren gekomen. Deze regeling valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Subsidieregeling praktijkleren

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten.

Reden afschaffing afdrachtvermindering onderwijs
De afdrachtvermindering onderwijs was bedoeld om leerwerktrajecten en de bijbehorende leerwerkplaatsen te stimuleren. Deze trajecten moeten wel aan een bepaalde kwaliteit voldoen. Voor de Belastingdienst bleek dit niet goed controleerbaar.

Let op: aanvragen dienen uiterlijk vóór 15 september 2014, 17:00 uur te zijn ingediend. Voordat u de aanvraag kunt indienen, dient u eerst eHerkenning aan te vragen, wat ook een aantal werkdagen in beslag neemt.

Hoe vraagt u nu de subsidie praktijkleren aan: klik hier voor het stappelplan

Naar het overzicht