Nieuwsbrief

Arbeids- en rusttijden jonge vakantiekrachten

Geschreven op

Neemt uw organisatie jongeren aan om vakantiewerkzaamheden uit te voeren, dan moet u rekening houden met de aangepaste arbeids- en rusttijden die voor deze groep gelden. Let daarom goed op de tijdstippen waarop de jongeren wel en niet mogen werken. Lees meer »

Aanvragen subsidie praktijkleren vóór 15 september

Geschreven op

De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft. Hiervoor in de plaats is de Subsidieregeling praktijkleren gekomen. Deze regeling valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Lees meer »

Bijtelling privégebruik voor bestelauto van (banket)bakker

Geschreven op

Een (banket)bakkersbedrijf is in het bezit van een bestelauto. Deze auto wordt zakelijk bereden door 6 werknemers die echter geen sluitende kilometeradministratie aanhouden. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur naheffingsaanslagen loonheffing op ter... Lees meer »

Fiscale autoplannen niet op Prinsjesdag

Geschreven op

Op Prinsjesdag presenteert de regering de begroting voor 2015 en de bijbehorende maatregelen. Wat u niet in de Miljoenennota hoeft te verwachten, zijn de nieuwe afspraken voor de bijtelling van de auto van de zaak. Lees meer »

Verlenging van lage BTW-tarief op verbouwingen

Geschreven op

U kunt langer profiteren van het lagere BTW-tarief van 6% voor de arbeidskosten bij verbouwing en renovatie van bestaande woningen. Bronnen in Den Haag melden dat het kabinet in het begrotingsakkoord heeft afgesproken om deze maatregel met zes maanden te verlengen. Lees meer »

Volledig loon tijdens vakantie ook bij ziekte

Geschreven op

Als een werknemer ziek is en op vakantie gaat, moet de werkgever hem tijdens zijn vakantie zijn volledige salaris uitbetalen. Hij mag hem niet minder betalen, ook niet als hij door ziekte recht heeft op minder dan zijn volledige loon. Lees meer »

Transitievergoeding

Geschreven op

Transitievergoeding ontlopen na drie maanden Als u een ontslagen werknemer geen transitievergoeding betaalt terwijl hij hier wel recht op heeft, moet hij dit zelf tijdig opeisen. Er geldt namelijk een vervaltermijn van drie maanden na de datum waarop het dienstverband is... Lees meer »

Premiekorting bij indienstneming van jongere uitkeringsgerechtigden

Geschreven op

Vanaf 1 juli 2014 kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden een premiekorting toepassen bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Het kabinet vindt het van belang dat jongeren niet langdurig in een uitkering blijven. Lees meer »

Per 1 januari aanzegtermijn bij tijdelijk contract

Geschreven op

Wat verandert er per 1 januari 2015? (niet per 1/7/2014 zoals abusievelijk in de nieuwsbrief staat vermeld). De Tweede Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Een deel van deze wijzigingen treedt al in werking per 1 januari 2015. Bereid u dus op tijd voor! Lees meer »

Weekers: Onbelaste kilometervergoeding niet aangepast

Geschreven op

Het kabinet heeft geen plan om de onbelaste kilometervergoeding te verlagen van 19 naar 12 cent. Staatssecretaris Weekers van Financiën zei dat dinsdag 24 januari jl. in de Tweede Kamer. D66 verwijt het kabinet kiezersbedrog omdat de lasten voor de automobilist omhoog zou... Lees meer »